5 برابر سریع تر

با یادگیری روشهای صحیح مطالعه 5 برابر سریع تر مطالعه کنید

90 % تمرکز بیشتر

با یادگیری روشهای صحیح مطالعه با 90 درصد تمرکز بیشتر مطالعه کنید

حوزه دید بیشتر

با یادگیری روشهای صحیح مطالعه حوزه دید خود را بیشتر کنید

چرا تندخوانی؟؟؟

تندخوانی دانشی را ارائه می دهد که باعث می شود سرعت مطالعه شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
این افزایش سرعت نه تنها باعث کاهش درک نشده بلکه بنا بر تحقیقات صورت گرفته، درک افراد تندخوان از متن بیشتر می باشد.
میزان اندوخته ذهنی برای یک خواننده عادی ۳۵ درصد و برای یک
تندخوان این میزان به ۵۵ درصد هم میرسد.

ثبت نام کلاسهای خود را به کمک سیستم ثبت نام نوین چی وب آنلاین کنید

در این سیستم کارآموز میتوند ابتدا استاد مورد نظر خود را انتخاب کند سپس در مرحله بعد روز ،ساعت و ظرفیت هر کلاس را مشاهده کرده و زمان مورد نظر خود را انتخاب کند.

در مرحله بعد اطلاعات خود را تکمیل کرده اقدام به پرداخت هزینه کند.

در پایان زمان شروع کلاس به صورت پیامک برای کارآموز ارسال میشود

راحت ترین و برنامه ریزی ترین شده سیستم ثبت نام آنلاین

بارگذاری...